Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư tập 2B By Nguyễn Thúy Ngọc

Chấp niệm suốt hai nghìn năm chỉ đổi lại hai chữ vô duyên. Nếu chung quy là vô duyên vậy tại sao lại cho chúng ta gặp nhau, chỉ một lần gặp gỡ mà vấn vương nghìn năm? Trong mộng cảnh trùng trùng mây mù có hình bóng của ai, hủy diệt nỗi tương tư của ai, chôn vùi đời này kiếp trước của ai? “Nàng muốn gì?”. “Mong muốn cả đời ta chỉ là được thấy hình bóng mình trong mắt chàng mà thôi”. “Chàng rất tốt, chỉ là ta và chàng không có duyên mà thôi”. “Thiên mệnh nói có duyên thì sao, vô duyên thì sao, bản quân chưa từng sợ hãi thiên mệnh, cũng không cần thiên mệnh bố thí”.

Publisher : QUANG VAN

Category : Chinese Novel

Isbn : '9786046911821

Pages : 361

File Type : PDF

File Size : 18.97 MB

Interactive Size : 0 MB

Language : Vietnamese