Chuyện Trê Cóc By Tranh: Hoài

Có hai vợ chồng cá trê sống với nhau đã lâu mà không có lấy một mụn con. Một hôm, nhà trê thấy trong ao có đám nòng nọc trông giống hình thù nhà mình liền đem bắt về nhà nuôi. Nhưng đám nòng nọc ấy thực chất lại là con của vợ chồng Cóc ở trên bờ. Biết mất con, vợ chồng Cóc đi tìm, nhưng rồi diễn ra cãi vã, kiện tụng giữa nhà Cóc với nhà Trê vì nhà Trê nhất định không chịu trả đám nòng nọc ấy. Chuyện cãi vã, kiện tụng của thế giới loài vật được kể qua giọng văn sâu sắc, hóm hỉnh, hài hước của nhà văn lão luyện Tô Hoài mang đến cho người đọc cái cười nghiêng ngả vì hài hước nhưng cũng là cái cười xót xa cho chúng ta khi liên tưởng tới những thói hư tật xấu vẫn tồn tại song song trong chính cuộc sống của chúng ta, cuộc sống loài người.

Publisher : NXB KIM DONG

Category : Story Books

Isbn : N/A

Pages : 56

File Type : PDF

File Size : 7.40 MB

Interactive Size : 0 MB

Language : Vietnamese